Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8520
Title: Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Штефан, Вікторія Володимирівна
Волобуєв, Максим Миколайович
Keywords: база сировинна; виробництво; хемометрія; перетворення хімічні; дисоціація електролітична; добуток іонний; показник водневий; гідроліз солей; добуток розчинності; сполуки комплексні; адсорбція; системи електрохімічні; потенціал електродний; електроліз технічний; кінетика реакцій; реакції електродні; мінерали; сполуки бінарні; солі кисневмісних кислот; гідросполуки
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів : підручник / М. Д. Сахненко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 432 с.
Abstract: Викладено основні відомості про хімічні властивості рідкісних і розсіяних елементів. Розглянуто фізико-хімічні властивості простих речовин та сполук елементів, а також їх використання у різних галузях промисловості. Детально описано хімічні властивості сполук, що використовуються у технології цих елементів. Значну увагу приділено технологічним схемам одержання простих речовин і найважливіших сполук. Для ефективного засвоєння матеріалу запропоновано багатоваріантні завдання та вправи. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямку "Хімічна технологія та інженерія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8520
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Teoretychni_2010.pdf133,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.