Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8612
Title: Теоретичні засади організації фінансового контролінгу
Authors: Янковська, В. А.
Keywords: менеджмент фінансовий; управління підприємством; забезпечення інформаційне; витрати; діяльність фінансова; діяльність господарська; процес управлінський; прибуток; платоспроможність; ліквідність; controlling; financial controlling; financial management
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Янковська В. А. Теоретичні засади організації фінансового контролінгу / В. А. Янковська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 52 (1025). – С. 182-187.
Abstract: У статті розглянуто сутність поняття «конролінг», надані трактування змісту визначення системи конролінгу на підприємстві. Визначена необхідність функціонування системи контролінгу у забезпеченні життєздатність фірми.
The article deals with the intention of "controlling", interpretation of the content of the system of controlling definition of the enterprise. The necessity of controlling operation of the system is to ensure the viability of the firm.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8612
Appears in Collections:Вісник № 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_52_Yankovska_Teoretychni.pdf506,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.