Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8797
Title: Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд
Authors: Татарчук, В. В.
Keywords: Київський політехнічний інститут; Повітроплавний гурток КПІ; Київське товариство повітроплавання; повітроплавання; планеризм; авіація; Kyiv Polytechnic Institute; Aeronotical group in KPI; Kyiv Aeronotical Society; aeronautics; gliding; aviation
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Татарчук В. В. Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд / В. В. Татарчук // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 68 (1041). – С. 172-181.
Abstract: В статті подано продовження загального огляду історії авіаційного напрямку освіти і техніки в Київському політехнічному інституті в нових соціально-політичних умовах, а саме діяльність в роки Першої світової війни одного з перших в Україні авіаційних підприємств – авіаційно-автомобільних майстерень, спроби організації в роки Першої світової та Громадянської війн підготовки авіаційних спеціалістів, а також підготовка кадрів для радянської авіаційної промисловості й заснування в 1933 р. на основі авіаційного факультету КПІ Київського авіаційного інституту (зараз – Національний авіаційний університет).
In this article the history of aviation direction of education and technique in the Kyiv polytechnic institute had been continued in the new social and political terms: a work of one of the first in Ukraine aviation factory – aviation and autumobile workshops during the First World War, attempt of organization of preparation of aviation during the First World War and the Civil war, and also training of stuff for Soviet aviation industry and foundation in 1933 on the basis of aviation faculty of KPI the Kyiv aviation institute (now – the National aviation university)
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8797
Appears in Collections:Вісник № 68

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_68_Tatarchuk_Istoriia.pdf486,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.