Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8867
Title: Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства
Authors: Колотюк, Олена Іванівна
Шукун, О. М.
Локтіонова, І. С.
Keywords: інноваційна стратегія; сприятливе середовище; інноваційна діяльність; інноваційний потенціал; innovation strategy; innovative development; enterprise
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Колотюк О. І. Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства / О. І. Колотюк, О. М. Шукун, І. С. Локтіонова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 67 (1040). – С. 103-107.
Abstract: У статті розглядається методика формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі аналізу зовнішнього середовища, дослідження інноваційної діяльності та оцінки інноваційного потенціалу. Виявлено основні фактори, що перешкоджають інноваційній діяльності підприємств. Було запропоновано процедуру оцінки інноваційного потенціалу підприємства.
In the article forming methods are examined strategists of innovative development of enterprise on the basis of analysis of the state of external environment, research of innovative activity and estimation of innovative potential. Основне factors, impedimental to innovative activity of enterprises, are educed. The methods of estimation of innovative potential of enterprise are offered.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8867
Appears in Collections:Вісник № 67
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_67_Kolotiuk_Formuvannia.pdf276,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.