Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/889
Title: "Пострадянський простір" України: оновлення людського потенціалу та сучасної еліти
Authors: Фурманець, Борис Іванович
Keywords: демократична держава; соціально-правова держава; гуманітарно-технічна еліта; інноваційні реформи; людський фактор; гуманітарні науки; суспільні науки; комп'ютерні мережі; комп'ютерізована діяльність; науково-технічна еліта; психолого-педагогічна еліта; свідомості еліти; самосвідомість еліти; гуманітарна активізація; суспільна свідомість; світоглядно-цінностні орієнтири; соціально-професійні якості
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Фурманець Б. І. "Пострадянський простір" України: оновлення людського потенціалу та сучасної еліти / Б. І. Фурманець // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 275-281.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/889
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furmanec_Elita_2011.pdf276,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.