Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/896
Title: Історико-педагогічний аналіз розвитку системи підготовки іноземних громадян на теренах колишнього СРСР
Authors: Гаврилюк, Юрій Романович
Сладких, Ірина Анатоліївна
Keywords: західно-європейські університети; система освіти; іноземна еліта; іноземні студенти; Петро І; Київська колегія; Рибаченко Л. І.; країна навчання; студенти-іноземці; ідеологізація освіти; Київська духовна академію; царська Росія; державні стипендії; студенти-іноземці; Радянська Росія; міжнародна політика; підготовчі факультети; довузівська система підготовки; мови навчання; технології навчання; навчальні плани; навчальні програми; оптимізація навчання; адаптація студента; соціокультурне середовище; подвійні дипломи; філії іноземних вузів; спільні наукові центри; програми MBA; українська освіта; Болонський процес
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гаврилюк Ю. Р. Історико-педагогічний аналіз розвитку системи підготовки іноземних громадян на теренах колишнього СРСР / Ю. Р. Гаврилюк, І. А. Сладких // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 162-167.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7762-5699
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/896
Appears in Collections:Кафедра природничих наук
Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavriluk_Sladkih_SRSR_2011.pdf270,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.