Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8968
Title: Проблеми захисту назви кондитерських виробів як торговельних марок
Authors: Тимофєєв, Дмитро Володимирович
Ковальчук, Т. Л.
Keywords: глобалізація світового ринку; торговельна марка; ринкова економіка; товарний знак; реєстрація товарного знака; trademark
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Тимофєєв Д. В. Проблеми захисту назви кондитерських виробів як торговельних марок / Д. В. Тимофєєв, Т. Л. Ковальчук // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 67 (1040). – С. 112-117.
Abstract: З моменту виникнення ринку товарів та послуг виробник, намагаючись виділити свій товар серед безлічі однотипних товарів, ставив підпис, клеймо чи іншу позначку. І сьогодні, в епоху глобалізації, відкритий всім зовнішнім впливам вільний ринок виявився вільним тільки для покупців. А завоювати довіру цих вибагливих суб’єктів, які опинились перед чисельним вибором пропонованих товарів нелегко.
Since the beginning of the goods and services a manufacturer trying to distinguish their products among many similar products, put signature, stamp or other mark. And today, in the era of globalization, open to all external influences free market was only free for buyers. And win the trust of demanding subjects who were faced with numerous choices of products offered easy.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8968
Appears in Collections:Вісник № 67
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_67_Tymofeiev_Problemy.pdf278,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.