Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9061
Title: Застосування методу табличного алгоритму "Каскад" та робота з сітковою діаграмою
Authors: Ульєв, Леонід Михайлович
Гарєв, Андрій Олегович
Миронов, А. М.
Keywords: інтеграція процесів; пінч-аналіз; проектувальник; температура постачання; потокові теплоємності; теплові навантаження; processes integration; pinch-analysis; grid diagram
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ульєв Л. М. Застосування методу табличного алгоритму "Каскад" та робота з сітковою діаграмою / Л. М. Ульєв, А. О. Гарєв, А. М. Миронов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 16 (1059). – С. 45-58.
Abstract: Завдання цієї роботи – зробити огляд методології користування основними методами теплової інтеграції процесів («Каскад») та пінч-аналізу (сіткова діаграма), а також дослідити коректне використання екстрагованих вихідних даних безвідносно до технологічної схеми, знаючи задану лише мінімальну різницю температур
The aim of this work is to do the review of methodologies of the using the main methods of heat integration of the processes ("Cascade") and pinch-analysis (grid diagram). Also correct using extracted datas irrespective technological scheme and knowing just minimum difference of the temperatures is researched
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9061
Appears in Collections:Вісник № 16
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_16_Uliev_Zastosuvannia.pdf306,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.