Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9357
Title: Зв’язок задач мінімізації витрат на регулювання виробничої діяльності та формування планових завдань в ієрархічних системах управління машинобудівним підприємством
Authors: Гусаров, О. О.
Антипцева, О. Ю.
Keywords: комплекс регулюючих впливів; планування; гнучкість управління; моніторинг; менеджмент; суб’єкт господарювання
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гусаров О. О. Зв’язок задач мінімізації витрат на регулювання виробничої діяльності та формування планових завдань в ієрархічних системах управління машинобудівним підприємством / О. О. Гусаров, О. Ю. Антипцева // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 135-140.
Abstract: Пропонується застосування алгоритму, що забезпечує на кожному ієрархічному рівні управління машинобудівного підприємства мінімізацію витрат на регулювання його виробничої діяльності та сприяє підвищенню ефективності процедури планування за рахунок блокування розбіжностей у часі закінчення періодів планування і регулювання різних рівнів управління й використання при формуванні планових завдань мінімальних за витратами обсягів регулюючих заходів, максимально узгоджуючи заходи по регулюванню з поточними планами підприємства
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9357
Appears in Collections:Вісник № 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_33_Husarov_Zviazok.pdf276,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.