Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9360
Title: Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу «Захист навколишнього середовища в теплоенергетиці»
Authors: Гончаренко, Леонід Васильович
Тютюник, Лариса Іванівна
Keywords: оксид азоту; викиди шкідливі; паливо енергетичне; концентрація; продукти згорання; очищення; відновники гетерогенні; методи відновлення; відновлення селективне; відновлення неселективне; відновлення каталітичне; оксид сірки; сіркоочищення
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу «Захист навколишнього середовища в теплоенергетиці» : для студентів спеціальності 7.090505 усіх форм навчання / уклад. Л. В. Гончаренко, Л. І. Тютюник. - Харків : НТУ "ХПІ", 2010. - 44 с.
Abstract: Вивчення дисципліни «Захист навколишнього середовища в теплоенергетиці» є важливим етапом підготовки фахівців в області парогенераторобудування. Мета вивчення - підготовка студентів до використання одержаних знань і навичок на стадії дипломного проектування і в подальшій професійній діяльності. Задача вивчення дисципліни – знайомство студентів з проблемами охорони навколишнього середовища, що виникають в теплоенергетиці, із законодавством України і нормативами в області захисту навколишнього середовища, з основними сучасними методами і способами зниження шкідливих викидів в навколишнє середовище, набуття умінь і навичок у проведенні розрахунків концентрацій шкідливих речовин і рішенні практичних задач щодо їх зниження.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9360
Appears in Collections:Кафедра "Парогенераторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2010_Zakhyst_navkolyshnioho.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.