Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9368
Title: Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу "Теплоенергетичні процеси і об'єкти виробництва електроенергії та теплоти"
Authors: Тютюник, Лариса Іванівна
Касілов, Віктор Йосипович
Іванова, Лідія Анатоліївна
Keywords: термодинаміка технічна; двигуни теплові; теплообмін; теплопередача; теплопровідність; тепловіддача; апарати теплообмінні; устаткування котельне; пристрої топкові; паливо; газ; мазут
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу "Теплоенергетичні процеси і об'єкти виробництва електроенергії та теплоти" : для студентів спеціальності 7.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" усіх форм навчання / уклад. Л. І. Тютюник, В. Й. Касілов, Л. А. Іванова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 40 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9368
Appears in Collections:Кафедра "Парогенераторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Teploenerhetychni.pdf280,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.