Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9394
Title: Ефективність використання основних фондів на підприємстві
Authors: Майстро, Руслана Григорівна
Рожнова, А. Д.
Keywords: основні засоби; виробничі потужності; відтворення основних засобів; науково-технічний прогрес; фондовіддача; витрати виробництва
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Майстро Р. Г. Ефективність використання основних фондів на підприємстві / Р. Г. Майстро, А. Д. Рожнова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 144-147.
Abstract: У статті розглянута проблема підвищення ефективності використання основних фондів і забезпечення їх відтворення на підприємствах, яка набуває особливої актуальності в ситуації дефіциту коштів на модернізацію та оновлення виробничих потужностей на підприємствах. Основний вектор дослідження спрямований на аналіз і пошук підвищення економічної ефективності основних виробничих засобів в умовах нестабільного розвитку економічної системи України
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9394
Appears in Collections:Вісник № 33
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_33_Maistro_Efektyvnist.pdf273,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.