Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9407
Title: Динамічна нейромережева модель первинного перетворювача
Authors: Полярус, О. В.
Подорожняк, Андрій Олексійович
Коваль, А. О.
Keywords: перетворювачі; вимірювальні інформаційні системи; математичне моделювання; нейромережева модель; первинний перетворювач; датчик; нейронні мережі
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Полярус О. В. Динамічна нейромережева модель первинного перетворювача / О. В. Полярус, А. О. Подорожняк, А. О. Коваль // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 35 (1078). – С. 152-160.
Abstract: На основі використання нейромережевих алгоритмів розроблена динамічна нейромережева модель первинного перетворювача, яка здатна адаптувати свої динамічні параметри під умови проведення вимірювань. Приведені результати математичного моделювання роботи запропонованої нейромережевої моделі первинного вимірювального перетворювача.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9407
Appears in Collections:Вісник № 35
Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_35_Poliarus_Dynamichna.pdf399,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.