Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9590
Title: Теоретична механіка. Динаміка
Authors: Бєломитцев, Андрій Сергійович
Keywords: динаміка; матеріальна точка; закони динаміки; коливання; рівняння відносного руху; сила ваги; механічна система; інерція твердого тіла; імпульс сили; теорема Ейлера; кінетичний момент; кінетична енергія; кінетостатика; аналітична механіка; рівняння Лагранжа; текст лекцій
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Бєломитцев А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій для студ. бакалаврських напрямів 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 6.050502 – "Інженерна механіка", 6.050503 – "Машинобудування" машинобуд. ф-ту / А. С. Бєломитцев. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 126 с.
Abstract: Курс теоретичної механіки складається з лекцій із динаміки матеріальної точки та механичної системи, а також містить елементи аналітичної механіки. Теоретичний матеріал доповнюють приклади розв’язання задач, що сприяють самостійному вивченню курса. Призначено для студентів бакалаврських напрямів 6.050202 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 6.050502 – "Інженерна механіка", 6.050503 – "Машинобудування" машинобудівного факультету
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9590
Appears in Collections:Кафедра "Теоретична механіка та опір матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Bielomyttsev_Teor_mekh_dynamika.pdf2,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.