Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9680
Название: Необхідність зміни економічної моделі в Україні - передумова виживання не тільки економіки країни, а й суспільства в цілому
Другие названия: The necessity of changing of economical model in Ukraine – the ground of survival not only the economy of the country but the society as a whole
Авторы: Гармаш, Сергій Володимирович
Ключевые слова: економіка; соціально-економічна ситуація; економічна модель; корупційна складова; системна криза; моральний вимір; socio and economical situation; economical model; systemic crisis; corruption component; moral estimation
Дата публикации: 2014
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Гармаш С. В. Необхідність зміни економічної моделі в Україні - передумова виживання не тільки економіки країни, а й суспільства в цілому / С. В. Гармаш // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 34 (1077). – С. 138-147.
Краткий осмотр (реферат): У статті проводиться аналіз і надається оцінка соціально-економічній ситуації, що склалася в Україні, в умовах загострення політичної кризи на основі аналізу матеріалів як вітчизняних, так і закордонних фахівців у галузі економіки, соціальних відношень та ін. Робиться спроба надання практичних рекомендацій для розвитку країни на перспективу, щоб не бути слабким штучним утворенням, у якого не має майбутнього, та «розмінною монетою» у чужій грі. Наголошується на необхідності виключення корупційної складової, перш за все, з економічних відносин, зміни якості підприємницького середовища. Особлива увага приділяється моральному виміру усіх учасників процесу економічних відносин в умовах загострення системної кризи, коли кожен свідомо робить свій вибір, а починати потрібно з себе.
The estimating and analysis of socio and economical situation in Ukraine under condition of political crisis on the base of the analysis of the materials as native as international specialists in the field of economics, social relations etc. are made in the article. The attempt of practical recommendations for the development of the country in the future not to be a weak artificial formation which hasn’t a future and not to be a «loose change» in the strange game is made. The necessity of exclusion of corruption component, first of all, in economical relations, the changing of the quality of the entrepreneurial environment are stressed. Great attention is paid to the moral estimation of the all participants of the process of economical relations under conditions of the systemic crisis, when everybody makes his own choice and it should begin from himself.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9680
Располагается в коллекциях:Вісник № 34
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_HPI_2014_34_Harmash_Neobkhidnist.pdf353,33 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.