Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9758
Title: Аналітичний огляд конструктивних рішень начіпних систем тракторів та вироблення концептуальних засад їх вдосконалення
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Keywords: модуль мехатронний; підхід комплексний; техніка сільськогосподарська; техніка мікропроцесорна
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Скворчевський О. Є. Аналітичний огляд конструктивних рішень начіпних систем тракторів та вироблення концептуальних засад їх вдосконалення / О. Є. Скворчевський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Транспортне машинобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 19. – С. 64-73.
Abstract: Метою даного дослідження є вироблення концептуальних засад вдосконалення начіпних систем тракторів. Поставлена мета реалізовувалась шляхом порівняльного їх аналізу. В результаті дослідження було визначено, що сучасна система є комплексом глибокоінтегрованих механічних, гідравлічних, електричних, електронних компонентів та може розглядатися як мехатронний модуль. Тільки такий комплексний підхід може забезпечити виконання усіх функцій та задач, що стоять перед сучасною начіпною системою трактора.
The aim of this study is to develop a conceptual framework to improve power lift of tractors. The goal is realized by means of comparative analysis. The study found that the current system is a complex mechanical, hydraulic, electrical, electronic components and can be regarded as a mechatronic module. Only such an integrated approachcan ensure that all functions and tasks that confront the modern tractor power lift.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9758
Appears in Collections:Вісник № 19
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_19_Skvorchevskyi_Analitychnyi.pdf333,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.