Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9846
Title: Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів
Authors: Петров, Сергій Олександрович
Дістанов, Віталій Баламірович
Бєлобров, Анатолій Григорович
Keywords: поліефірні матеріали; флуоресцентні барвники; люмінофори; забарвлення лавсану; температурний режим; час перебігу реакції
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Петров С. О. Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів / С. О. Петров, В. Б. Дістанов, А. Г. Бєлобров // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 18. – С. 91-95.
Abstract: У статті надані дані дослідження впливу температурного режиму та часу перебігу реакції на вихід похідних оксазолонів, що можуть бути застосовані в якості флуоресцентних барвників для поліефірних матеріалів. Встановлено залежність виходу кінцевого продукту від температури та часу реакції. Розраховано рівняння, яке описує залежність виходу біс-2-феніл-10-[(Е)-2-фенілетенил]-9Н-оксазоло[5,4-b][1,5]-бен-зодіазепіну від температурного режиму та часу перебігу реакції.
The article provided data investigation of temperature and time course of the reaction to yield derivatives of oxazole-5-ones that can be used as fluorescent dyes for polyester materials. The dependence of the output of the final product of temperature and reaction time.Calculated equation describing the dependence of output of temperature and time course of the reaction.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9846
Appears in Collections:Вісник № 18
Кафедра "Органічний синтез та фармацевтичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_18_Petrov_Optymizatsiia.pdf474,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.