Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9905
Title: Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі
Other Titles: Implementation of educational technology interaction with students on seminars
Authors: Кузьменко, Олександр Васильович
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: семінарське заняття; навчальна взаємодія; організація спілкування студентів; комунікативна культура; педагогічна технологія; seminar; educational cooperation; communicative culture; pedagogical technology
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кузьменко О. В. Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі / О. В. Кузьменко, Н. Б. Решетняк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 37 (1080). – С. 49-57.
Abstract: У статті здійснюється аналіз дидактичної теорії семінарського заняття. Обґрунтовується доцільність подальшого дослідження педагогічної ефективності цієї форми навчання. Автори вважають, що на семінарах із громадянської освіти активність студентів, їх пізнавальні знахідки не менш важливі, ніж суворі в дидактичному відношенні показники їх навчально-пізнавальної діяльності. Через це викладачеві доцільно оперувати не стільки фіксованою оцінкою, скільки парціальним оцінюванням.
The didactic theory of student seminar is analyzed in the paper. The further research on efficiency of this pedagogic method is stipulated.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9905
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_37_Kuzmenko_Realizatsiia.pdf900,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.