Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9911
Title: Проблеми захисту авторського права в Україні
Other Titles: Problems of defence of copyright are in Ukraine
Authors: Орлова, А. В.
Перевалова, Людмила Вікторівна
Keywords: авторське право; комп’ютерні програми; плагіат; правопорушення; авторська винагорода; організація колективного управління; copyright; computer programs; offences; plagiarism; award; organization of collective management
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Орлова А. В. Проблеми захисту авторського права в Україні / А. В. Орлова, Л. В. Перевалова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 37 (1080). – С. 4-8.
Abstract: У даній роботі розглянуто проблеми, пов’язані з захистом авторського права в Україні. Виділені основні проблемні аспекти даного питання та проаналізовані основні причини їх виникнення. Запропоновано певний комплекс дій, спрямованих на вирішення проблеми захисту авторського права в Україні. Показано, що підвищення рівня судової та виконавчої влади, правової культури та свідомості громадян буде сприяти зменшенню правопорушень у сфері використання об’єктів авторського права.
The problems related to defence of copyright in Ukraine are considered in this work. The basic problem aspects of this question and analysed principal reasons of their origin are distinguished. The certain complex of the actions sent to the decision of problem of defence of copyright in Ukraine offers.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9911
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_37_Orlova_Problemy.pdf3,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.