Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9921
Title: Основні системи та методи визначення ефективності діяльності
Other Titles: Basic systems and methods of definition of efficiency of activity
Authors: Погорєлов, Ігор Миколайович
Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
Демченко, М. Є.
Keywords: суб'єкти господарювання; ефективність діяльності; вартість компанії; система збалансованих показників; operation efficiency; value of the company; balanced scorecard
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Погорєлов І. М. Основні системи та методи визначення ефективності діяльності / І. М. Погорєлов, О. В. Сиром'ятникова, М. Є. Демченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 37 (1080). – С. 107-115.
Abstract: У статті розглянуто основні системи та методи визначення ефективності діяльності підприємств, користуючись якими можливо підвищити ефективність їх функціонування. Розглянутий склад систем оцінювання та можливість їх застосування в сучасних умовах господарювання. Показано, що процес дослідження різних методів є одним з найбільш актуальних питань на сьогоднішній момент, зважаючи на те, що серед існуючих вартісних моделей немає такої, яка в повній мірі дозволила б враховувати всю сукупність факторів зовнішнього і внутрішнього середовища компанії.
The article describes the main systems and methods for determining the efficiency of enterprises, using which you can improve the efficiency of their operation. The structure of the systems of assessment and the possibility of their use was considered in the current economic conditions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9921
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_37_Pohorielov_Osnovni_sys.pdf361,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.