Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9934
Title: Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств
Other Titles: Actual problems of the system approach to the organisation of accounting of incomes, costs and financial results of activity of the enterprises
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Остапенко, В. П.
Keywords: управління господарською діяльністю; діяльність підприємств; фінансові результати; облікові процеси; організація обліку; financial results; registration processes; accounting organisation
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Стригуль Л. С. Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств / Л. С. Стригуль, В. П. Остапенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 37 (1080). – С. 116-120.
Abstract: У статті з’ясовуються проблеми системного підходу до класифікації обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємств. Показано – класифікація фінансових результатів ускладнюється тим, що різні науковці по-різному визначають сутність одного й того самого виду прибутку чи збитку, не називають ознак класифікації прибутку (збитку), а тільки перераховують його різноманітні види. Зроблено висновки щодо особливостей організації облікових процесів доходів і фінансових результатів діяльності підприємств.
In article problems of the system approach to classification of accounting of incomes, costs and financial results of activity of the enterprises are considered. Conclusions are drawn on features of the organisation of registration processes of incomes and financial results of activity of the enterprises.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9934
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_37_Stryhul_Aktualni.pdf113,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.