Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9968
Title: Організаційно-економічні форми сервісного обслуговування
Authors: Погорєлов, Микола Іванович
Погорєлов, Ігор Миколайович
Погорєлов, Сергій Миколайович
Keywords: ремонт; оцінка; оптимізація витрат; устаткування; собівартість продукції; ефективність виробництва
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Погорєлов М. І. Організаційно-економічні форми сервісного обслуговування / М. І. Погорєлов, І. М. Погорєлов, С. М. Погорєлов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 25. – С. 203-209.
Abstract: Відомо, що на підприємствах сумарні витрати за весь період експлуатації устаткування в чотири-п'ять разів перевищують його первісну вартість. Очевидно, що оптимізація таких витрат за рахунок планово-попереджувального ремонту устаткування буде сприяти в остаточному підсумку істотному зниженню собівартості продукції, підвищенню ефективності виробництва.
It is known that at the enterprises total costs of the entire period of operation of the equipment in four-five times exceed its initial cost. It is obvious that optimization of such expenses, at the expense of equipment scheduled preventive maintenance, will assist finally to important decrease in product cost, production efficiency increase.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9968
Appears in Collections:Вісник № 25
Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_25_Pohorelov_Orhanizatsiino.pdf424,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.