Відокремлений структурний підрозділ "Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ "ХПІ"

Постійне посилання на фонд

Офіційний сайт http://ct-college.net

Від 2020 року коледж має назву Відокремлений структурний підрозділ "Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НАКАЗ № 53 ОД від 31.01.2020 року, попередня назва – Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Директор Дідух Ірина Іванівна.

Випускаючi спецiaльностi: Інженерія програмного забезпечення; Галузеве машинобудування; Прикладна механіка; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Комп'ютерні науки та інформаційні технології.

Переглянути