Двигуни внутрішнього згоряння

Постійне посилання на фонд

Офіційний сайт http://dvs.khpi.edu.ua/

У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.

Рік заснування: 2002. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 0419-8719 (Print)

Новини

Видання включене в Перелік наукових фахових видань України та присвоєна категорія «Б». Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.

Переглянути