Кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/iip

Кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність" створена 12 травня 1999 року на факультеті "Комп'ютерні та інформаційні технології".

Саме в НТУ “ХПІ” на спеціальному факультеті патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти, у той час – підвищення кваліфікації, у 1992 році було розпочато перепідготовку спеціалістів відповідної кваліфікації, що стало початком створення національної системи підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Від 2019 року НТУ "ХПІ" та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України створтли на кафедрі "Інформатика та інтелектуальна власність" спільний Науково-освітній центр "Цифрова інтелектуальна власність".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 1 – історичних, 1 – юридичних; 1 співробітник має звання професора, 7 – доцента.

Переглянути