Перспективи отримання компонентів автомобільних бензинів з полімерної сировини

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Крок
Анотація
Розглянуто можливість використання вторинної полімерної сировини в технології автомобільних бензинів. Такий підхід дозволяє покращити екологічну ситуацію в Україні та задовольнити зростаючий попит на автомобільний бензин вітчизняного виробництва.
The possibility of using secondary polymer raw materials in the technology of motor gasoline is considered. This approach allows to improve the environmental situation in Ukraine and meets the growing demand for domestic gasoline.
Опис
Ключові слова
бензин, вторинна сировина, полімери, крекінг, олефіни, поліетилен, поліпропілен, gasoline, secondary raw materials, polymers, cracking, olefins, polyethylene, polypropylene
Бібліографічний опис
Чернявський А. В. Перспективи отримання компонентів автомобільних бензинів з полімерної сировини / А. В. Чернявський, А. Б. Григоров // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 91-93.