Основи бізнес-аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конкурентні переваги компаній в цей час значною мірою визначаються їх можливостями підлаштовуватися під зміни ринку: впроваджувати інноваційні технології, нові продукти, адаптувати методи управління. Зміни бізнесу не тільки мають бути націлені на виробництво високоякісних продуктів, а й перебувати під пильною увагою осіб, зацікавлених у практичних результатах таких змін, тобто стейкхолдерів.Метою вивчення дисципліни є формування знань з концептуальних основ бізнес-аналізу економічних явищ, які відбуваються в результаті здійснення як окремих бізнес-процесів, так і всієї діяльності бізнес-одиниць і комерційних компаній в цілому: причинно-наслідкових зв’язків цих явищ і процесів, а також їх відповідність вимогам зацікавлених осіб, що спрямовано на підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності та забезпечення стійкого розвитку.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, бізнес-модель, бізнес-процес, бізнес-портфель, бенчмаркінг, реінжиніринг

Бібліографічний опис

Основи бізнес-аналізу [Електронний ресурс] : текст лекцій для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" [першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання] / уклад.: Н. В. Якименко-Терещенко, О. В. Сиром'ятникова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 88 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53370.