Кафедра "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів" : [479] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Міщенко Володимир Акимович
Про кафедру
Кафедра фінансів заснована у 1992 році. Вона здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, яка має 2 спеціалізації: “Фінансовий менеджмент” і “Міжнародна економіка”, а також зі спеціальності “Фінанси”, яка була відкрита у 2004 році. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Акимович. Колектив кафедри має розгалужені зв’язки з підприємствами Східного регіону України: Харківським тракторним заводом, АТ “Автрамат”, науково-виробничим об’єднанням “Турбоатом”, тощо, а також з фінансовим відділом муніципалітету, банками, страховими компаніями. За заявками Харківської обласної адміністрації викладачами кафедри виконані окремі розділи комплексної програми соціально-економічного розвитку регіону “Харківщина-2010”, регіональної програми підтримки малого підприємництва. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі, орієнтовані на використання інтелектуального та науково-технічного потенціалу, стабілізацію, структурну перебудову і розвиток вітчизняних підприємств. На кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, професори та 12 кандидатів наук, доцентів. До навчального процесу залучаються провідні працівники промислових підприємств, банківських установ, фінансових відділів муніципалітету. При кафедрі створено студентський клуб “Новатор” як незалежна некомерційна організація, яка бере участь у формуванні науково-інтелектуальної і культурної еліти суспільства. Команда клуба приймає участь у міжнародному конкурсі “Студенти у вільному підприємництві”. Студенти кафедри приймають активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють проекти в рамках учбово-методичного об’єднання спеціальностей. За час існування кафедрою було проведено 7 випусків: захищено 498 дипломних робіт, з них дипломів з відзнакою – 150. Кафедра підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними навчальними закладами Європи та Америки. Метою цього співробітництва є вдосконалення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом оволодіння зарубіжним досвідом викладання дисциплін, спільні проекти в різних напрямах зовнішньоекономічної діяльності, обмін студентами, тощо. Викладачі кафедри приймають участь у роботі міжнародних центрів, що діють на базі НТУ “ХПІ” (“Україно-французький центр промислового менеджменту”, “Американо-український бізнес-центр”), міжнародних проектах партнерства університетів.
Науковi напрямки
1. Управління конкцурентоспроможністю підприємств в промисловості та енергетиці в умовах глобалізації
2. Управління фінансовою діяльністю компаній
3. Міжнародна маркетингова діяльність
Випускаючi спецiaльностi
Фiнанси
Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 479
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Сучасні проблеми і методи математичного і комп'ютерного моделювання в економіці та менеджменті"Білоцерківський, Олександр Борисович; Гаврись, Олександр Миколайович; Лук'яниця, Ігор Юрійович
2016Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Сучасні проблеми і методи математичного і комп'ютерного моделювання в економіці та менеджменті"Білоцерківський, Олександр Борисович; Другова, Олена Сергіївна
2017Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Статистика"Білоцерківський, Олександр Борисович; Гаврись, Олександр Миколайович
2016Диагностика логистической составляющей нефтегазовой отрасли на примере компании "Нафтогаз Украины"Ширяева, Наталья Владимировна; Чекалин, Николай; Абдуллаев, Джонибек
2016Дослідження динаміки фінансових результатів підприємств машинобудівної галузіКотлярова, Ангеліна Вікторівна; Бабіч, Інна Євгенівна; Кочетова, Тетяна Іванівна
2016Особливості та розвиток галузей високотехнологічної продукції УкраїниЧайкова, Олена Ігорівна; Криклива, Тетяна Петрівна; Кононенко, Тетяна Петрівна
2016Аналіз ринку молочної галузі України та прогноз його розвиткуЧайкова, Олена Ігорівна; Фощій, Марія Дмитрівна
2010Особенности современной концепции применения PR-технологий в бизнес-организацияхИваницкий, Вадим Дорофеевич; Савичева, Н. В.
2010Урахування зовнішніх факторів в управлінні фінансовою стійкістю підприємстваРешетняк, Олена Володимирівна; Волчкова, Т. О.; Задерихіна, А. Ю.
2010Ефективність виробництва і реалізації торгівельного обладнання на прикладі УП ТОВ "Wiko-Украина"Макаренко, Анастасія Борисівна; Бєлімова, О. О.
2010Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств в системі ринкуКондращенко, Олександр Миколайович
2010Модель количественной оценки аудиторского рискаЗахарченков, Сергей Петрович
2010Сутність та значення практичного застосування сучасних прийомів управління витратами промислових підприємствЗамула, Олексій Олександрович; Замула, Олена Василівна
2010Анализ эффективности процессов планирования электроснабжения в Харьковском регионеЕвчу, М. Н.; Иваницкий, Вадим Дорофеевич; Иваницкий, Е. В.; Старков, К. А.
2010Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємствГуріненко, Наталія Віталіївна
2010Attitudes and practices in collaborative learning in UkraineBelomitseva, А. А.; Zaslavskaya, Е. М.; Danko, Т. V.
2010Проблеми фінансування малого бізнесуБабіч, Інна Євгенівна; Саєнко, М. Є.
2010Анализ подходов к оценке технического обновления основных производственных фондов машиностроительного предприятияАнтоненко, Марина Анатолиевна
2010Упрощение налогового законодательства как фактор снижения неопределенности и рисков на примере объединения страховых фондовМищенко, Владимир Акимович; Бондаренко, Д. А.
2010Обоснование инвестиционной привлекательности нефтеперерабатывающей отрасли Украины на примере ЗАО "ЛИНИК"Макаренко, Анастасия Борисовна; Даньшова, Я. В.
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 479