Кафедра "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів" : [593] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Міщенко Володимир Акимович
Про кафедру
Кафедра фінансів заснована у 1992 році. Вона здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, яка має 2 спеціалізації: “Фінансовий менеджмент” і “Міжнародна економіка”, а також зі спеціальності “Фінанси”, яка була відкрита у 2004 році. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Акимович. Колектив кафедри має розгалужені зв’язки з підприємствами Східного регіону України: Харківським тракторним заводом, АТ “Автрамат”, науково-виробничим об’єднанням “Турбоатом”, тощо, а також з фінансовим відділом муніципалітету, банками, страховими компаніями. За заявками Харківської обласної адміністрації викладачами кафедри виконані окремі розділи комплексної програми соціально-економічного розвитку регіону “Харківщина-2010”, регіональної програми підтримки малого підприємництва. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі, орієнтовані на використання інтелектуального та науково-технічного потенціалу, стабілізацію, структурну перебудову і розвиток вітчизняних підприємств. На кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, професори та 12 кандидатів наук, доцентів. До навчального процесу залучаються провідні працівники промислових підприємств, банківських установ, фінансових відділів муніципалітету. При кафедрі створено студентський клуб “Новатор” як незалежна некомерційна організація, яка бере участь у формуванні науково-інтелектуальної і культурної еліти суспільства. Команда клуба приймає участь у міжнародному конкурсі “Студенти у вільному підприємництві”. Студенти кафедри приймають активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють проекти в рамках учбово-методичного об’єднання спеціальностей. За час існування кафедрою було проведено 7 випусків: захищено 498 дипломних робіт, з них дипломів з відзнакою – 150. Кафедра підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними навчальними закладами Європи та Америки. Метою цього співробітництва є вдосконалення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом оволодіння зарубіжним досвідом викладання дисциплін, спільні проекти в різних напрямах зовнішньоекономічної діяльності, обмін студентами, тощо. Викладачі кафедри приймають участь у роботі міжнародних центрів, що діють на базі НТУ “ХПІ” (“Україно-французький центр промислового менеджменту”, “Американо-український бізнес-центр”), міжнародних проектах партнерства університетів.
Науковi напрямки
1. Управління конкцурентоспроможністю підприємств в промисловості та енергетиці в умовах глобалізації
2. Управління фінансовою діяльністю компаній
3. Міжнародна маркетингова діяльність
Випускаючi спецiaльностi
Фiнанси
Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 593
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2016Напрями вдосконалення механізмів управління промисловими комплексамиНосирєв, Олександр Олександрович
2018Развитие концепций управления предприятием с применением контроллингаМищенко, Владимир Акимович; Другова, Елена Сергеевна; Именинник, Анна Николаевна
2017Методичні вказівки по виконанню курсового проекту "Економічна оцінка виробництва виробу на підприємстві"Гаврись, Олександр Миколайович; Подхалюзін, Андрій Юрійович
2018Експортна діяльність підприємства як критерій високотехнологічності продукціїІвахненко, Андрій Володимирович
2018Формування міжнародної рекламної кампаніїГеворкян, Артем Юрійович; Долина, Ірина Володимирівна; Клепікова, Світлана Володимирівна
2015Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Економіко-математичне моделювання"Білоцерківський, Олександр Борисович; Ширяєва, Наталя Володимирівна
2009Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Економіко-математичне моделювання"Білоцерківський, Олександр Борисович; Ширяєва, Наталя Володимирівна
2018Фактори, що впливають на визначення інвестиційної привабливості та вартості бізнесуГеворкян, Артем Юрійович; Другова, Олена Сергіївна; Клепікова, Світлана Володимирівна
2018Антикризове фінансове управління підприємством: теоретичний аспектНазарова, Тетяна Юріївна; Попович, Віра Володимирівна; Геляровська, Оксана Анатоліївна
2018Аналіз проблем прогнозування інноваційного розвитку економіки України на прикладі енергетичної сфериМогилко, Олена Вікторівна
2018Енергоефективність в управлінні підприємствомКлепікова, Світлана Володимирівна
2018Сутність і економічна природа фінансових ресурсів підприємствДругов, Олена Сергіївна; Бережна, Юлія Валеріївна
2018Застосування Agile-управління та Agile-маркетингу на підприємствах в міжнародному бізнесіЧайкова, Олена Ігорівна; Подмокова, Анастасія Юріївна; Губанов, Павел Олегович
2018Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screenПушкар, Олександр Іванович; Курбатова, Юлія Леонідівна
2017Business modeling in the digital economyZubkova, Alina Boleslavivna
2008Класифікація витрат на якість [продукції] машинобудівного підприємстваЗубкова, Аліна Болеславівна
2009Методичний підхід до впровадження та оцінки ефективності системи управління якістю на машинобудівному підприємствіЗубкова, Аліна Болеславівна
2009Модель економічного оцінювання культури якості машинобудівного підприємстваЗубкова, Аліна Болеславівна
2017Бізнес-моделі: виклики сьогодення для міжнародного бізнесуЗубкова, Аліна Болеславівна
2006Формування культури якості при впровадженні систем управління якістюЗубкова, Аліна Болеславівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 593