Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13289
Title: Педагогічні умови ефективності семінарського заняття
Other Titles: Pedagogical conditions of seminar’s efficiency
Authors: Кузьменко, Олександр Васильович
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: тренінг комунікативний; культура комунікативна; діяльність пізнавальна; продуктивність; ефективність; діалог; дискусія; спілкування; уміння комунікативні; тренінг читацький; оцінювання
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кузьменко О. В. Педагогічні умови ефективності семінарського заняття / О. В. Кузьменко, Н. Б. Решетняк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – Вип. 30-31 (34-35). – С. 190-196.
Abstract: В статті здійснюється аналіз дидактичної теорії семінарського заняття. Обґрунтовується доцільність подальшого дослідження педагогічної ефективності цієї форми навчання.
The didactic theory of student seminar is analyzed in the paper. The further research on efficiency of this pedagogic method is stipulated.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13289
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2012_30-31_Kuzmenko_Pedahohichni.pdf201,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.