Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22042
Title: Макроекономіка
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Решетняк, Наталя Борисівна
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Губанова, Ніно Нодарівна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Демьохіна, Олена Олександрівна
Назаренко, Олена Василівна
Keywords: макроекономіка; ринок праці; товарний ринок; грошовий ринок; інфляційний механіз; споживання домогосподарств; інвестиції приватні; попит; пропозиція; макроекономічна рівновага; інфляція; коливання економічні
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Макроекономіка : навч.-метод. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 104 с.
Abstract: Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни "Макроекономіка", переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до іспиту. Наведено 24 варіанта індивідуальних розрахункових робіт та вказівки до їх виконання. Призначено для студентів економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
orcid.org/0000-0001-9076-5231
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22042
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Makroekonomika.pdf1,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.