Макроекономіка

Анотація
Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни "Макроекономіка", переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до іспиту. Наведено 24 варіанта індивідуальних розрахункових робіт та вказівки до їх виконання. Призначено для студентів економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
макроекономіка, ринок праці, товарний ринок, грошовий ринок, інфляційний механіз, споживання домогосподарств, інвестиції приватні, попит, пропозиція, макроекономічна рівновага, інфляція, коливання економічні
Бібліографічний опис
Макроекономіка : навч.-метод. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 104 с.