Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22746
Название: Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики
Другие названия: Theoretical and methodical bases of increase of innovative companies to the susceptibility of non-traditional renewable energy technologies
Авторы: Дюжев, Віктор Геннадійович
Научная степень: доктор економічних наук
Уровень диссертации: докторська дисертація
Шифр и название специальности: 08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Перерва Петро Григорович
Состав специализированного ученого совета: Яковлєв Анатолій Іванович
Райко Діана Валеріївна
Стригуль Лариса Станіславівна
Ключевые слова: підприємство; інноваційна діяльність підприємства; енергозбереження; методи управління підприємством; управління персоналом; інноваційна сприйнятливість; інновації; нетрадиційна відновлювальна енергетика; зелений тариф; зовнішні форми підтримки; цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід; НВЕ-кластер; дисертації; enterprise; innovative activity of the enterprise; economic problems of energy saving; enterprise management; innovative susceptibility; alternative renewable energy; NVE-cluster; green tariff; external forms of support
УДК: 658.589:620.9
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Дюжев В. Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Віктор Геннадійович Дюжев ; наук. консультант Перерва П. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 607 с. – Бібліогр.: с. 415-453. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. У дисертаційній роботі запропоновано теоретико-методологічне узагальнення і нове вирішення науково-прикладної проблеми формування організаційно-економічних умов підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики. Розроблено комплекс понять інноваційної сприйнятливості, в тому числі "первинна інноваційна сприйнятливість", "вторинна інноваційна сприйнятливість", "корпоративна інноваційна сприйнятливість", "багаторівнева інноваційна сприйнятливість". Сформовано цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід. Розроблено та запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки соціально-економічної та еколого-техногенної ефективності технологій НВЕ. Запропоновано механізм підвищення ІС підприємства на основі активізації інноваційних блоків СУП і впровадження міжблокової підсистеми інноваційної сприйнятливості, запропоновано методичний підхід щодо формування гнучкої інноваційно-сприйнятливої структури підприємств як внутрішнього чинника підвищення його інноваційної сприйнятливості до технологій НВЕ. Розроблено комплексну параметрично-індексну багаторівневу модель опису процесу усвідомлення, оцінки та реалізації інноваційного потенціалу НВЕ в умовах як зовнішніх, так і внутрішніх факторів його реалізації.
Theses for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 - economy and the company's board (by economic activity). National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2016. In this paper, the complex concepts of innovation receptivity, including "innovative primary susceptibility", "secondary innovation susceptibility", "innovative multi susceptibility." Formed target innovation-sensitive approach as the institutional concept. Developed the technique and comprehensive assessment of socio-economic and ecological technological efficiency technologies NVE. The mechanism increase enterprise IP-based EMS units enhance innovation and introduction of innovative subsystem mizhblokovoyi susceptibility proposed methodical approach to innovation and a flexible structure susceptible domestic enterprises as a factor increasing its susceptibility to innovative technologies NVE. Presented a comprehensive multi-index parametric model describing the process of awareness, evaluation and implementation of innovative potential NVE in terms of both external and internal factors of its implementation.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22746
Располагается в коллекциях:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
titul_dysertatsiia_2016_Dyuzhev_Teoretyko.pdfТитульний лист, зміст588,93 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
literatura_dysertatsiia_2016_Dyuzhev_Teoretyko.pdfСписок використаних джерел836,95 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Ivanilov_O_S.pdfВідгук8,05 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Voitko_S_V.pdfВідгук2,77 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Vytvytska_O_D.pdfВідгук8,22 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.