Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22746
Назва: Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики
Інші назви: Theoretical and methodical bases of increase of innovative companies to the susceptibility of non-traditional renewable energy technologies
Автори: Дюжев, Віктор Геннадійович
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Перерва Петро Григорович
Склад спеціалізованої вченої ради: Яковлєв Анатолій Іванович
Райко Діана Валеріївна
Стригуль Лариса Станіславівна
Ключові слова: підприємство; інноваційна діяльність підприємства; енергозбереження; методи управління підприємством; управління персоналом; інноваційна сприйнятливість; інновації; нетрадиційна відновлювальна енергетика; зелений тариф; зовнішні форми підтримки; цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід; НВЕ-кластер; дисертації; enterprise; innovative activity of the enterprise; economic problems of energy saving; enterprise management; innovative susceptibility; alternative renewable energy; NVE-cluster; green tariff; external forms of support
УДК: 658.589:620.9
Дата публікації: 2016
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Дюжев В. Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Віктор Геннадійович Дюжев ; наук. консультант Перерва П. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 607 с. – Бібліогр.: с. 415-453. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. У дисертаційній роботі запропоновано теоретико-методологічне узагальнення і нове вирішення науково-прикладної проблеми формування організаційно-економічних умов підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики. Розроблено комплекс понять інноваційної сприйнятливості, в тому числі "первинна інноваційна сприйнятливість", "вторинна інноваційна сприйнятливість", "корпоративна інноваційна сприйнятливість", "багаторівнева інноваційна сприйнятливість". Сформовано цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід. Розроблено та запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки соціально-економічної та еколого-техногенної ефективності технологій НВЕ. Запропоновано механізм підвищення ІС підприємства на основі активізації інноваційних блоків СУП і впровадження міжблокової підсистеми інноваційної сприйнятливості, запропоновано методичний підхід щодо формування гнучкої інноваційно-сприйнятливої структури підприємств як внутрішнього чинника підвищення його інноваційної сприйнятливості до технологій НВЕ. Розроблено комплексну параметрично-індексну багаторівневу модель опису процесу усвідомлення, оцінки та реалізації інноваційного потенціалу НВЕ в умовах як зовнішніх, так і внутрішніх факторів його реалізації.
Theses for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 - economy and the company's board (by economic activity). National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2016. In this paper, the complex concepts of innovation receptivity, including "innovative primary susceptibility", "secondary innovation susceptibility", "innovative multi susceptibility." Formed target innovation-sensitive approach as the institutional concept. Developed the technique and comprehensive assessment of socio-economic and ecological technological efficiency technologies NVE. The mechanism increase enterprise IP-based EMS units enhance innovation and introduction of innovative subsystem mizhblokovoyi susceptibility proposed methodical approach to innovation and a flexible structure susceptible domestic enterprises as a factor increasing its susceptibility to innovative technologies NVE. Presented a comprehensive multi-index parametric model describing the process of awareness, evaluation and implementation of innovative potential NVE in terms of both external and internal factors of its implementation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22746
Розташовується у зібраннях:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
titul_dysertatsiia_2016_Dyuzhev_Teoretyko.pdfТитульний лист, зміст588,93 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
literatura_dysertatsiia_2016_Dyuzhev_Teoretyko.pdfСписок використаних джерел836,95 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Ivanilov_O_S.pdfВідгук8,05 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Voitko_S_V.pdfВідгук2,77 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Vytvytska_O_D.pdfВідгук8,22 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.