Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23642
Title: Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
Authors: Андрєєв, Олександр Олександрович
Бугайчук, Костянтин Леонідович
Каліненко, Наталя Олексіївна
Колгатін, Олександр Генадійович
Кухаренко, Володимир Миколайович
Люлькун, Ніна Ананьївна
Ляхоцька, Лариса Леонідівна
Сиротенко, Ніна Гаврилівна
Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Keywords: e-learning; MOOC; connectivism; open education; cloud technology; personal learning network; personal learning environment; pedagogy theory; tutor; informal learning; unformal learning; diagnostic; дистанційне навчання; дистаційний курс; електронне навчання; персональна навчальна мережа; персональне навчальне середовище; педагогічна культура; електронні засоби навчання; тьютор
Issue Date: 2013
Publisher: КП "Міськдрук"
Citation: Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : моногорафія / О. О. Андрєєв [та ін.] ; ред. О. О. Андрєєв, В. М. Кухаренко ; Нац. акад. пед. наук України. – Харків : Міськдрук, 2013. – 212 с.
Abstract: У монографії розкриті педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання, обґрунтовується поява нової педагогічної науки – електронна педагогіка, адекватної інформаційному суспільству. Досліджуються теоретичні положення педагогічної культури викладача, психолого-педагогічні та акмеологічні підходи в дистанційному навчанні, розроблені науково-практичні рекомендації щодо застосування сучасних ІТ-технологій в освіті. Дане наукове видання призначене для керівників освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23642
ISBN: 978–617–619–134–6
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"
Кафедра "Технічна кріофізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrieiev_Pedahohichni_aspekty_2013.PDF4,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.