Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29325
Title: Використання основних напрямків ефективного управління реалізацією інноваційних проектів
Other Titles: Use of basic directions of effective management by realization of innovative projects
Authors: Косенко, Андрій Васильович
Петрушко, Павло Миколайович
Локтіонова, Олександра Серафимівна
Keywords: інноваційна інфраструктура; інноваційна діяльність; економічна ефективність; SWOT-аналіз; техніко-економічне обгрунтування; innovative infrastructure; innovative activity; economic efficiency
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Косенко А. В. Використання основних напрямків ефективного управління реалізацією інноваційних проектів / А. В. Косенко, П. М. Петрушко, О. С. Локтіонова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 21-25.
Abstract: Розвиток машинобудівної промисловості, є забезпечення конкурентоспроможної за номенклатурою, якості й обсягів поставок продукції на внутрішній і зовнішній ринки, що можливо шляхом широкого і прискореного впровадження інновацій при активізації інвестиційної діяльності. Практична цінність роботи полягає у використанні результатів дослідження, що дозволить істотно підвищити якість продукції, що випускається та надасть змогу обґрунтувати вибір варіанту модернізації підприємств.
Development of machine-building industry, providing is competitive after a nomenclature, quality and volumes of supplying with products on internal and external markets, that maybe by wide and speed-up introduction of innovations during activation of investment activity. The practical value of work consists in drawing on the results of research, that will allow substantially to improve quality products that is produced and will give possibility to ground the choice of variant of modernisation of enterprises.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29325
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_47_Kosenko_Vykorystannia.pdf463,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.