Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39947
Title: Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни "Чисельні методи в фізиці"
Authors: Мінакова, Ксенія Олександрівна
Зайцев, Роман Валентинович
Дроздов, Антон Миколайович
Кіріченко, Михайло Валерійович
Keywords: моделювання математичне; рівняння нелінійні; система лінійних алгебраїчних рівнянь; інтерполяція функцій; рівняння диференціальні; оптимізація; система технічна
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни "Чисельні методи в фізиці" : для студентів спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" / уклад. К. О. Мінакова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 73 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39947
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"
Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Chyselni_metody_v_fizytsi.pdf1,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.