Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4006
Title: Стратегічний маркетинг і товарно-інноваційна політика
Authors: Сударкіна, Світлана Петрівна
Keywords: промислове підприємство; маркетингова стратегія; STP-маркетинг; сегментація ринків; цільові ринки; позиціювання товару; види конкуренції; конкурентні переваги; концепція життєвого циклу; Бостонська консалтингова група; матриця БКГ; матриця GE (Мак-Кінзі); матриця Ансоффа; PIMS-модель; інновація; товарна політика фірми; життєвий цикл товару; товарна стратегія фірми; товарна політика фірми
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Сударкіна С. П. Стратегічний маркетинг і товарно-інноваційна політика : текст лекцій для студ. економ. ф-ту денної і заочної форм навч. / С. П. Сударкіна. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 116 с.
Abstract: Текст лекцій розглядає сутність і зміст стратегічного маркетингу на промисловому підприємстві, порядок розробки маркетингової стратегії, сучасні методи стратегічного планування з урахуванням конкурентних переваг позицій товару на ринку та економічних умов діяльності підприємства. Особлива увага приділена технології стратегічного аналізу і матричним методам стратегічного планування
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4006
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudarkina_Strateh marketynh_2010.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.