Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40522
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл". Частина 2
Authors: Зайцев, Роман Валентинович
Дроздова, Ганна Анатоліївна
Кудій, Дмитро Анатолійович
Keywords: згладжувальні фільтри; фільтри; ємнісний фільтр; індуктивний фільтр; багатоланкові фільтри; резонансні фільтри; активні фільтри; магнітне поле; індукція; тесламетр; теорія магнітного поля; однофазні трансформатори
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл" : для студ. прискореної форми навчання спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" : [у 2 ч.]. Ч. 2 / уклад.: Р. В. Зайцев, Г. А. Дроздова, Д. А. Кудій ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 54 с.
Abstract: До методичних вказівок входять лабораторні роботи по всіх розділах дисципліни "Теорія електричних кіл". Для кожної лабораторної роботи сформульовано мету досліджень, дано перелік необхідних приладів та обладнання, визначені конкретні завдання та порядок виконання роботи, а також приведені контрольні питання і зазначений обсяг звітних матеріалів. Короткий виклад теоретичних відомостей з досліджуваного питання допоможе студентам у підготовці до лабораторних робіт і їх виконанню. Особливість методичних вказівок до лабораторних робіт в тому, що роботи мають навчально-дослідницький характер. Вони розвивають у студентів навички проведення експериментальних досліджень, знайомлять з методами досліджень процесів в електричних ланцюгах і технікою виміру їх параметрів, поводження з електротехнічними пристроями чи електровимірювальною апаратурою.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40522
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Teoriia_elektrych_kil_Ch_2.pdf1,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.