Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42265
Title: Анотування та реферування англійського тексту
Other Titles: Annotating and abstracting the english text
Authors: Тичина, Ніна Володимирівна
Мартинчук, Оксана Олексіївна
Keywords: навчальний посібник; стійкі словосполучення; моделі анотування; індивідуальна робота; словосполучення; дієслова-оператори
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Тичина Н. В. Анотування та реферування англійського тексту : навч.-метод. посібник з англійської мови для студентів, магістрів та аспірантів усіх спец. = Annotating and abstracting the english text : textbook of English for students, masters and PhD students of all specialties / Н. В. Тичина, О. О. Мартинчук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 204 с. – Англ., укр., рос. мовами.
Abstract: Даний посібник призначений для аспірантів, магістрів і студентів, що бажають навчитися складати англійською мовою анотації і реферати до статей за своєю спеціальністю. Мета посібника – навчити студентів і аспірантів розуміти зміст науково-популярних і технічних текстів і викладати зміст прочитаного у вигляді реферату або анотації. А також навчити їх користуватися лексико-синтаксичними кліше, найбільш характерними для мови певної галузі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42265
Appears in Collections:Кафедра "Іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2016_Anotuvannia_ta_referuvannia.pdf1,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.