Кафедра українознавства, культурології та історії науки : [516] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Скляр Володимир Миколайович
Про кафедру
Перша в Україні. Створена в 2004 р. Веде викладання професійно-орієнтованої навчальної дисципліни "Історія науки і техніки" для студентів усіх спеціальностей НТУ «ХПІ». Історія науки і техніки – єдина з усіх навчальних дисциплін соціально-гуманітарного блоку, яка пронизує усі навчальні курси, що викладаються в університеті. Головна мета кафедри – сприяти у формуванні науково-технічного світогляду молодої людини, цілісного її світорозуміння, розвитку наукового мислення. Методологічно робота кафедри базується на розвитку фундаментальних положень праці С. І. Богомолова і Л. С. Даниленко “Інженер ХХІ століття – сама гуманна спеціальність на Землі”. Працює докторантура і аспірантура. На кафедрі вироблена система удосконалення навчально-виховного процесу єднанням наукової і викладацької роботи, в основі якої принцип В. Гумбольдта “Від науки до освіти!” Підготовлено доктора і двох кандидатів наук. Опубліковано три монографії і два начальних посібника (один з грифом МОН України). Створено електронний варіант останнього. Частина лекцій має медіа – супровід. Усе згадане виконано у творчій співдружності з випускаючими кафедрами, чим підтверджується єднання зусиль кафедри історії науки і техніки з ними у справі підготовки фахівців, що відповідає потребам знаннєвого суспільства. Адреса кафедри: вул. Пушкінська, 85, аудиторний корпус №4, 3-й поверх, кім. 52.
Науковi напрямки
“Інноваційна діяльність вищої технічної школи України у підвищенні науково-технологічного рівня промислового виробництва” (А/к 0106V005163, наказ від 16.11.2005 р. МОН України). “Наука і освіта України. Історія. Світовий контекст”.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 516
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із вивчення навчальної дисципліни "Історія науки і техніки"Ткаченко, Світлана Сергіївна
2018Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Історія науки і техніки"Гутник, Марина Валеріївна; Ткаченко, Світлана Сергіївна
2018Науковий доробок професора Антонія-Боніфація Павловича Пшеборського – фахівця у галузі математики й механікиГутник, Марина Валеріївна
2017Етапи розвитку матеріалознавстваГутник, Марина Валеріївна
2017Внесок професора Г. О. Латишева у започаткування викладання та наукових досліджень у галузі з сільськогосподарського машинобудування у Харківському технологічному інститутіГутник, Марина Валеріївна
2016Видатний учений-математик В. Я. Буняковський (1804-1889) – уродженець міста БараГутник, Марина Валеріївна
2015Торгівля у добу козацтва в Україні (на прикладі Запорізької Січі)Гутник, Марина Валеріївна
2015Становлення механіки як провідного напрямку наукових досліджень у Харківському практичному технологічному інституті (1885–1898 рр.)Гутник, Марина Валеріївна
2017Золото в історії торгівліГутник, Марина Валеріївна
2016Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці XIX – на початку XX ст.Гутник, Марина Валеріївна
2016Спроби відкриття у Харківському технологічному інституті агрономічного відділенняГутник, Марина Валеріївна
2016Нарис до 155-річчя від дня народження Петра Матвійовича МухачоваГутник, Марина Валеріївна
2014Алюміній. Історія відкриттяГутник, Марина Валеріївна
2016Створення у Харківському практичному технологічному інституті першої в Україні кафедри сільськогосподарського машинобудуванняГутник, Марина Валеріївна
2018Dolnośląskie domy technika, siedziby notChrzan, Krystian Leonard; Gutnyk, Maryna
2018Організація навчального процесу та професорсько-викладацький склад Xарківського технологічного інституту наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.Гапоченко, Світлана Дмитрівна; Гутник, Марина Валеріївна; Скляр, Володимир Миколайович; Ткаченко, Світлана Сергіївна
2018Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916)Гутник, Марина Валеріївна
2017Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку П. М. Мухачова)Гутник, Марина Валеріївна
2018Професор Костянтин Олексійович Зворикін – один із фундаторів науки з технології матеріалівГутник, Марина Валеріївна
2015Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)Гутник, Марина Валеріївна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 516