Кафедра "Українознавство, культурологія та історія науки"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/ukin

Кафедра "Українознавство, культурологія та історія науки" створена в 2018 році на основі об’єднання кафедр: "Етика, естетика та історія культури" (від 1977), "Історія науки і техніки" (від 2004) і "Політична історія" (1920-ті рр.).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Основою концепції виховної роботи є гуманізація й гуманітаризація всього навчального процесу.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор історичних наук, 8 кандидатів історичних наук, 3 – філософських, 2 – технічних, 1 філологічних; 1 співробітник має звання професора, 13 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 758
 • Документ
  Нариси опанування технології безперервного лиття
  (ФОП Просяннікова О. М., 2022) Ситник, А.
 • Документ
  Про появу нових спеціальностей в НТУ "ХПІ"
  (ФОП Просяннікова О. М., 2022) Слісаренко, М.
 • Документ
  Про заснування інституту металів в Харкові
  (ФОП Просяннікова О. М., 2022) Кириченко, Олександр Олегович
 • Документ
  Пам'яті видатного металурга Володимира Тимофійовича Сладкоштєєва
  (ФОП Просяннікова О. М., 2022) Журило, Дмитро Юрійович
 • Документ
  Пам'яті ректора ХТІ, професора Дмитра Степановича Зернова
  (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, 2022) Журило, Дмитро Юрійович; Кабачек, Володимир Вікторович
  Метою статті є необхідність висвітлити основні життєві віхи та творчий шлях, узагальнити пріоритетні наукові здобутки талановитого вченого та викладача, фундатора вищої технічної освіти в Україні та другого директора Харківського Технологічного інститута Імператора Олександра ІІІ, професора Дмитра Степановича Зернова у харківський період його життя та праці. Методи дослідження: загальнонаукові – аналіз та синтез, класифікація; історичні – проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, біографічний, ретроспективний. Аналіз основних етапів професійної діяльності видатного ученого та педагога дав підстави стверджувати, що Дмитро Степанович Зернов був одним з фундаторів освіти, читав студентам курс опору матеріалів, декілька років був керівником Харківського технологічного інституту Імператора Олександра ІІІ. Завдяки його професійної діяльності у виші з’явилися нові навчальні предмети, насамперед, cільськогосподарськемашинобудування, органічна хімія, двигуни внутрішнього згоряння, електротехніка, машинобудування тощо. Перше знайомство Дмитра Зернова з ХТІ відбулося у вересні 1891 р., коли його було призначено на посаду ад’юнкт-професора ХТІ, але вже з травня 1892 р. – він став професором Московського технічного училища по кафедрі технічної механіки. До Харкова Дмитро Степанович повернувся 15 липня 1898 р., коли його було призначено на посаду директора ХТІ. Цю посаду він займав до 24 грудня 1902 р., коли Д. С. Зернова було призначено директором Санкт Петербурзького технологічного інституту. На цій посаді він став наступником Харлампія Сергійовича Головіна, колишнього професора ХТІ. Змінивши Віктора Львовича Кирпичова на посаді директора, Дмитро Степанович Зернов працював у дусі першого директора ХТІ: будувалися нові навчальні корпуси, збагачувалася бібліотека, запрацювала Інститутська електростанція, з’явилася їдальня для студентів. В цьому йому допомагали професори ХТІ, які на той час усі мали чин статського радника. Наприкінці 1901 р. в ХТІ вперше було прийнято на роботу на посаду писаря жінку, що було революційним кроком у скасування гендерної неоднорідності, та сприяло появі вищої освіти для жінок в Україні. Якщо на 1 січня 1899 р. в ХТІ навчалося 427 студентів, то в результаті кропіткої роботи педагогічного колективу під керуванням Дмитра Зернова, до 1 січня 1903 року в ХТІ стало навчатися 1025 студентів. Таким чином, незважаючи на відносну молодість, Дмитру Степановичу вдалося, опираючись на педагогічний колектив вишу, забезпечити його сталий розвиток та підготовку якісних фахівців, так необхідних країні. Голова комісії з прийому випускних іспитів ХТІ, колишній колега Д. С. Зернова по МВТУ, проф. М. Є. Жуковський у 1902 р. відзначив високу якість підготовки фахівців в Харківському технологічному інституті Імператора Олександра ІІІ. З 1898 р. по 1903 рік професор Д. С. Зернов був Головою Південно Російського товариства технологів і Головою постійної комісії з технічної освіти при Харківському навчальному окрузі. Професіональна діяльність Дмитра Степановича була пов’язана з низкою вишів: з ХТІ, де він виконував обов’язки ад’юнкт-професора, з Московським технічним училищем, де він виконував обов’язки професора, згодом, знову з ХТІ, де він працював на посаді директора вишу. Остання посада Дмитра Степановича – директор Санкт-Петербурзького технологічного інституту. 28 листопада 1922 р. професор Дмитро Степанович Зернов пішов з життя, залишивши по собі добру пам’ять.