Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4623
Title: Вища математика в прикладах і задачах. Том 2
Authors: Курпа, Лідія Василівна
Кириллова, Наталія Олександрівна
Лінник, Ганна Борисівна
Морачковська, Ірина Олегівна
Одинцова, Олена Володимирівна
Руднєва, Гаяне Валериківна
Столбова, Тамара Василівна
Чистіліна, Ганна Вікторівна
Щербініна, Тетяна Євгенівна
Васильченко, Віктор Федорович
Keywords: диференціальні числення; змінна; кратні інтеграли; криволінійні інтеграли; поверхневі інтеграли; скалярне поле; векторне поле; диференціальні рівняння; числові ряди; функціональні ряди; інтеграл Фур'є
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 т. Т. 2 : Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди / Л. В. Курпа [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 432 с.
Abstract: Навчальний посібник містить теоретичний довідковий матеріал з таких розділів вищої математики як диференціальне числення функцій багатьох змінних, кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли, звичайні диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь, числові та функціональні ряди, ряди та інтеграл Фур’є, а також зразки розв’язання типових задач, тестові питання та задачі, індивідуальн і варіанти типових розрахунків
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4623
Appears in Collections:Кафедра "Прикладна математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurpa_Vyshcha_matem_T.2_Gl.9-12_2009.pdfГл. 9-124,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Kurpa_Vyshcha_matem_T.2_Gl.13-14_2009.pdfГл. 13-145,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.