Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48302
Title: Методичні вказівки до виконання практичного заняття "Біотичні взаємовідносини. Рівняння Лотки – Вольтерри"
Authors: Древаль, Олександр Миколайович
Keywords: екосистеми; міжвидова конкуренція; хижацтво; аменсалізм; протокооперація; екологічна ніша; мутуалізм
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання практичного заняття "Біотичні взаємовідносини. Рівняння Лотки – Вольтерри" з дисципліни "Екологія" : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека", освітня програма "Охорона праці" / уклад. О. М. Древаль ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 17 с.
Abstract: Біотичні взаємовідносини є результатом взаємодії організмів один з одним. У природі немає організмів, які ізольовані від оточуючого середовища. Взаємодія організмів з довкіллям є основою для їхнього виживання та функціонування природних екосистем у цілому. В екології біотичні відносини являють собою взаємодії між двома видами в екосистемах. Ці взаємовідносини можуть бути класифіковані у різні групи взаємодій, залежно від ефекту або механізму взаємодії. Взаємодії між двома видами не обов’язково передбачають прямий контакт. Внаслідок існування різноманітних зв’язків у природних екосистемах види можуть впливати один на одного непрямо, наприклад, через розподіл ресурсів, або у результаті прямої боротьби. У природній екологічній системі завжди підтримується рівновага, що виключає необоротне знищення тих або інших ланок у трофічних ланцюгах. Чисельність і вовків, і оленів завжди буде підтримуватися на певному рівні. Це є виявленням основної властивості екосистеми – самоорганізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48302
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Biotychni_vzaiemovidnosyny.PDF808,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.