Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4898
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Хімія матеріалів" з дисципліни "Хімія матеріалів та фазові перетворення"
Authors: Клочко, Наталя Петрівна
Копач, Володимир Романович
Keywords: розчини; хімічний аналіз; неорганічні сполуки; катіони металів; аніони; тверде тіло; титрометричний аналіз; гравіметричний аналіз; елементарні напівпровідники; напівпровідникові сполуки
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Хімія матеріалів" з дисципліни "Хімія матеріалів та фазові перетворення" : для студ. спец. 6.090102 "Фізика і технологія мікро- і наноелектроніки" / уклад. Н. П. Клочко, В. Р. Копач. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 97 с.
Abstract: Методичні вказівки складаються з лабораторних робіт, які містять теоретичні відомості, експериментальну частину та контрольні запитання і завдання і мають на меті наступне. Набуття навичок приготування розчинів за їх густиною, за масовими частками, мольними долями, процентною концентрацією, титром, молярними, нормальними і моляльними концентраціями речовин. Ознайомлення з принципами якісного хімічного аналізу неорганічних сполук та визначення катіонів металів і аніонів неорганічних солей. Освоєння кількісних титрометричного та гравіметричного аналізів, електрогравіметрії, внутрішнього електролізу та контактного обміну. Статистична обробка одержаних результатів. Дослідження хімічних властивостей елементарних напівпровідників та їх сполук. Синтез бінарних напівпровідникових сполук та дослідження їх хімічних властивостей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4898
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2008_Khimiia_materialiv.pdf1,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.