Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4902
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Числові методи обробки результатів експерименту" з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування"
Authors: Меріуц, Андрій Володимирович
Шкалето, Володимир Іванович
Keywords: метод дихотомії; метод "золотого перерізу"; метод хорд; метод Ньютона; метод дотичних; комбінований метод; метод ітерацій; числове диференціювання; числове інтегрування; лінійні алгебричні рівняння
Issue Date: 2005
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Числові методи обробки результатів експерименту" з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування" : для студ. спец. 6.090102 "Фізичне матеріалознавство" / уклад.: А. В. Меріуц, В. І. Шкалето ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2005. – 36 с.
Abstract: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування" до розділу "Числові методи обробки результатів експерименту" містять три лабораторні роботи: "Числові методи розв’язання рівнянь з однією змінною", "Числове диференціювання та інтегрування", "Числові методи розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь". Кожна із запропонованих лабораторних робіт містить стислі теоретичні дані про відповідні числові методи та кінцеві формули і умови у вигляді нерівностей для розрахунків. Але методичні вказівки не призначені для їхнього окремого використання без спеціальної математичної літератури при вивченні методів
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4902
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2005_Chyslovi_metody.pdf608,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.