Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4961
Title: Спосіб відновлювання плівкових сонячних елементів, що зазнали деградації
Authors: Кіріченко, Михайло Валерійович
Зайцев, Роман Валентинович
Копач, Володимир Романович
Хрипунов, Геннадій Семенович
Лісачук, Георгій Вікторович
Дейнеко, Наталя Вікторівна
Keywords: патенти; корисна модель; плівкові приладові структури
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Пат. 61927 Україна, МПК G01R 31/26 ; H01L 21/66. Спосіб відновлювання плівкових сонячних елементів, що зазнали деградації [Текст] / М. В. Кіріченко, Р. В. Зайцев, В. Р. Копач, Г. С. Хрипунов, Г. В. Лісачук, Н. В. Дейнеко ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – № u201013503 ; заяв. 15.11.2010 ; публ. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб відновлювання плівкових СЕ, що зазнали деградації, та виготовлені на основі сульфіду і телуриду кадмію, заснований на інтенсифікації процесів транспорту атомів міді, перебудові комплексів точкових дефектів, що містять мідь, фазовому перетворенні частки СuТе у Сu1,4Tе, зменшенні опору шару CdS та електродифузії у абсорбер аніонів сірки і міжвузловинних катіонів CuCd-, який відрізняється тим, що затемнений СЕ витримують протягом не менше 120 хвилин у електричному полі, наведеному зовнішньою постійною напругою, величиною (0,5-0,9) В, але не більше напруги холостого ходу СЕ, полярність якої відповідає прямому зміщенню n-р гетеропереходу СЕ
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4961
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011_Kirichenko_Patent_61927.pdf2,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.