Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4962
Title: Спосіб контролю проведення "хлоридної" обробки в плівкових фотоелектричних перетворювачах на основі CdS/CdTe
Authors: Хрипунов, Геннадій Семенович
Лісачук, Георгій Вікторович
Кудій, Дмитро Анатолійович
Keywords: патенти; корисна модель; геліоенергетика
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Пат. 65024 Україна, МПК G01J 3/50 ; Y01L 21/66. Спосіб контролю проведення "хлоридної" обробки в плівкових фотоелектричних перетворювачах на основі CdS/CdTe [Текст] / Г. С. Хрипунов, Г. В. Лісачук, Д. А. Кудій ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – № u201105014 ; заяв. 20.04.2011 ; публ. 25.11.2011, Бюл. № 22. – 8 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю проведення "хлоридної" обробки в плівкових фотоелектричних перетворювачах на основі CdS/CdTe, що являє собою спосіб ідентифікації варизонних прошарків твердих розчинів CdSxTe1-х на міжфазній границі досліджуваної гетеросистеми CdS/CdTe, шляхом аналізу її оптичних властивостей, який відрізняється тим, що аналізують товщину та склад варизонних прошарків твердих розчинів CdSxTe1-х, шляхом розділення досліджуваного зразка скло/ITO/CdS/CdTe на дві частини, для однієї частини проводять "хлоридну" обробку, після чого обидва зразки скло/ITO/CdS/CdTe одночасно травлять у розчині брому в метанолі до товщини [0,8-1] мкм, потім досліджують спектри пропускання та відбиття зразків скло/ITO/CdS/CdTe у спектральному діапазоні (810-850) нм, розраховують спектр поглинання та різницю поглинання досліджуваного зразка скло/ІТО/CdS/CdTe до та після проведення "хлоридної" обробки, різницю поглинання досліджуваного зразка порівнюють з різницею поглинання еталонного зразка скло/ITO/CdS/CdTe до та після проведення "хлоридної" обробки, за результатами проведених оптичних досліджень роблять висновок про можливість відбраковувати на початковому технологічному етапі партію продукції сонячних елементів після візуального оптичного зіставлення досліджуваної приладової гетеросистеми скло/ITO/CdS/CdTe з еталонною
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4962
Appears in Collections:Кафедра "Мікро- та наноелектроніка"
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011_Khrypunov_Patent_65024.pdf420,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.