Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49623
Title: Методичні вказівки з англійської мови для контролю поточних знань студентів першого курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання (ІІ семестр)
Other Titles: Methodological instructions in the English language for current knowledge control of the first year students of all specialities of the extramural department (ІІ semester)
Authors: Сергіна, Світлана Володимирівна
Вракіна, Вікторія Вікторівна
Танько, Євгенія Владиславівна
Чудовська, Тетяна Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; граматичні вправи; іноземна мова; багатофункціональні слова; узгодження часів; модальні дієслова; безсполучникові підрядні речення; тестові завдання
Issue Date: 2020
Publisher: Мадрид
Citation: Методичні вказівки з англійської мови для контролю поточних знань студентів першого курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання (ІІ семестр) = Methodological instructions in the English language for current knowledge control of the first year students of all specialities of the extramural department (ІІ semester) / уклад.: С. В. Сергіна [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2020. – 48 с.
Abstract: Методичні вказівки з англійської мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання призначені для студентів першого курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання і є контрольними завданнями для перевірки знань та вмінь студентів з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням". Метою методичних вказівок є контроль володіння студентами лексичним та граматичним матеріалом, що вивчається протягом першого курсу. Автентичні тексти спрямовані на визначення рівня сформованості вмінь студентів самостійно читати та розуміти тексти різних жанрів, знаходити та аналізувати необхідну інформацію, робити висновки з прочитаного, аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки між частинами тексту. Студентам запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочитаного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті. Тексти містять завдання таких форм: завдання на заповнення пропусків; завдання з розгорнутою відповіддю; завдання на визначення правильності/неправильності твердження; завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички студентів з читання, говоріння, письма, володіння структурою англійської мови на лексичному, граматичному рівнях.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49623
Appears in Collections:Кафедра "Іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Anhliiska_mova_kontrol.pdf962,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.