Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51102
Title: Методичні вказівки до лекційних зайнять з дисципліни "Оптоелектронні прилади"
Authors: Мінакова, Ксенія Олександрівна
Зайцев, Роман Валентинович
Веретеннікова, Юлія Ігорівна
Хрипунов, Геннадій Семенович
Keywords: методичні вказівки; фоторезистори; характеристики моніторів; оптоелектронні датчики; світлодіоди; квантові переходи електронів
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до лекційних зайнять з дисципліни "Оптоелектронні прилади" : для студентів спец. 153 "Мікро– та наносистемна техніка". Ч. 1 / уклад.: К. О. Мінакова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 71 с.
Abstract: Оптоелектроніка - це дисципліна, що вивчає фізичні принципи управління оптичними та електронними процесами в різних матеріальних середовищах з метою передачі, прийому, обробки, зберігання і відображення інформації. Для оптоелектроніки характерний синтез ідей багатьох природничо-наукових дисциплін (фізики твердого тіла, напівпровідникової і квантової електроніки, оптики та ін.). Проте вона являє собою цілісну науку, що має власний напрям досліджень і використовує для вирішення зазначених завдань ряд фундаментальних фізичних явищ. Основний напрямок сучасної оптоелектроніки - управління інформаційними процесами в мікро- та наноструктурах, тобто прагнення до інтеграції джерел, приймачів і елементів управління випромінюванням в єдиному кристалі або гібридній структурі. Основним принципом оптоелектроніки є використання в якості матеріального носія інформації поряд з електроном електрично нейтрального фотона. Однак на відміну від звичайної електроніки і оптики в оптоелектроніці можлива зміна носія інформації в процесі обробки сигналу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8869-1082
orcid.org/0000-0003-2286-8452
orcid.org/0000-0002-5269-1179
orcid.org/0000-0002-6448-5938
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51102
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Optoelektronni_prylady.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.