Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51830
Title: Спосіб отримання однофазних плівкових шарів кестеритів Cu₂ZnSnS₄ в розбірному реакторі
Authors: Момотенко, Олександра Віталіївна
Клочко, Наталя Петрівна
Любов, Віктор Миколаєвич
Кіріченко, Михайло Валерійович
Копач, Володимир Романович
Хрипунов, Геннадій Семенович
Keywords: патент; корисна модель; електроосадження; водні електроліти; сульфурізація; пари сірки
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 99210 Україна, МПК (2015.01) H01L 31/00 C25D 3/00. Спосіб отримання однофазних плівкових шарів кестеритів Cu₂ZnSnS₄ в розбірному реакторі / Мотенко О. В., Клочко Н. П., Любов В. М., Кіріченко М. В., Копач В. Р., Хрипунов Г. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2014 12858 ; заявл. 01.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. – 6 с.
Abstract: Спосіб отримання однофазних плівкових шарів кестеритів Cu₂ZnSnS₄ в розбірному реакторі шляхом пошарового електроосадження міді, олова та цинку з водних електролітів і наступним вакуумним відпалом в реакторі в парах сірки (сульфурізацією). Електроосаджені металеві шари збагачують цинком і збіднюють міддю. Процес сульфурізації проводять в розбірному реакторі багаторазового використання за умов пересиченої пари сірки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51830
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Momotenko_Patent_99210.pdf273,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.